Mitä oikeudenkäynti maksaa?

Oikeudenkäyntimaksut riippuvat yhtäältä jutun luonteesta sekä asianosaisen asemasta jutussa ja toisaalta jutun lopputuloksesta.

Kun kyse on rikosoikeudenkäynnistä, valtion varoista saatetaan maksaa niin syytetyn (vastaajan) kuin myös asianomistajan (uhrin) oikeudenkäyntikulut. Jos syyte katsotaan toteennäytetyksi, syyttetty saattaa joutua korvamaan toisten asianosaisten kuluja ja mahdollisesti omat asianajokulunsa Suomen valtiolle.

Jos taas kyse on riita-asiasta, eli esimerkiksi sopimus- tai asuntokauppariidasta, pääsääntö on, että ”häviäjä maksaa kaikkien osapuolten asianajokulut”. Tämä kuluvastuu voi muodostua merkittäväksi.

On kuitenkin niin, että yllä kuvattuihin pääsääntöihin on lukuisia poikkeuksia. Suosittelemme, että tiedustelet heti valitsemaltasi avustajaltasi, mitkä ovat oikeudenkäyntikuluriskisi siinä jutussa, jossa olet mukana (joko vapaaehtoisesti tai haastettuna).

Suosittelemme myös käyttämään kaikissa oikeudellisissa asioissa suomalaista asianajajaa eli Suomen Asianajajaliiton jäsentä (ks. tarkemmin Suomen Asianajajaliiton kotisivut). Vain asianajajaa valvotaan kaikissa toimeksiannoissa muun ohella asianajajan palkkioiden kohtuullisuudesta.