Arkisto

7 lokakuun, 2019
Oikeudenkäyntimaksut riippuvat yhtäältä jutun luonteesta sekä asianosaisen asemasta jutussa ja toisaalta jutun lopputuloksesta. Kun kyse on rikosoikeudenkäynnistä, valtion varoista saatetaan maksaa niin syytetyn (vastaajan) kuin myös asianomistajan (uhrin) oikeudenkäyntikulut. Jos syyte katsotaan toteennäytetyksi, syyttetty saattaa joutua korvamaan toisten asianosaisten kuluja…
9 elokuun, 2019
Asianajajilta usein kysytään, että onko esitutkintaan tarpeellista hankkia oikeudelliseksi avustajaksi asianajaja tai muu lupaehdot täyttävä lakimies. Lyhyt vastaus on, että asianajajan käyttö on lähes aina suositeltavaa, jos rikostutkinta herättää asianosaiselle kysymyksiä, epätietoisuutta tai stressiä. Tärkein syy käyttää asianajajaa esitutkinnassa on…
17 kesäkuun, 2019
minen Psyykkisen tilan oireilut (esimerkiksi stressireaktiot, sopeutumishäiriöt ja masennus) voivat tulla korvattavaksi henkilövahinkona. Tyypillisesti korvausvastuu edellyttää, että on tapahtunut vakava terveyteen, vapauteen tai kunniaan kohdistuva rikos. Sen lisäksi psyykkisten haittojen korvaaminen edellyttää muun muassa, että psyykkinen oireilu on näytetty lääketieteellisesti…
9 huhtikuun, 2019
Soittajamme tiedustelevat usein haasteisiin vastaamisesta ja vastaamisen mielekkyydestä. On syytä painottaa, että käräjäoikeuksien haasteet nojautuvat haastehakemuksiin ja viimeksi mainitut määrittävät juttulajit yleisissä tuomioistuimissa. Näitä pääprosessilajeja on kaksi. Rikosasiassa syyttäjä ”nostaa syytteen” jättämällä väittämästään rikoksesta haastehakemuksen käräjäoikeudelle. Riita-asiassa, esimerkiksi sopimussaatavaa koskevassa…