Mitä oikeudenkäynti maksaa?

Oikeudenkäyntimaksut riippuvat yhtäältä jutun luonteesta sekä asianosaisen asemasta jutussa ja toisaalta jutun lopputuloksesta. Kun kyse on rikosoikeudenkäynnistä, valtion varoista saatetaan maksaa niin syytetyn (vastaajan) kuin myös asianomistajan (uhrin) oikeudenkäyntikulut. Jos syyte katsotaan toteennäytetyksi, syyttetty saattaa joutua korvamaan toisten asianosaisten kuluja ja mahdollisesti omat asianajokulunsa Suomen valtiolle. Jos taas kyse on riita-asiasta, eli esimerkiksi sopimus- tai […]

Esitutkinnassa asianajajan käyttäminen

Asianajajilta usein kysytään, että onko esitutkintaan tarpeellista hankkia oikeudelliseksi avustajaksi asianajaja tai muu lupaehdot täyttävä lakimies. Lyhyt vastaus on, että asianajajan käyttö on lähes aina suositeltavaa, jos rikostutkinta herättää asianosaiselle kysymyksiä, epätietoisuutta tai stressiä. Tärkein syy käyttää asianajajaa esitutkinnassa on sinänsä yksinkertainen ja intuitiivisesti ymmärrettävä: esitutkinnassa valmistellaan tausta-aineisto, johon mahdollinen tuleva rikosoikeudenkäynti perustuu. Mikäli esimerkiksi […]

Psyykkisten henkilövahinkojen korvaaminen

minen Psyykkisen tilan oireilut (esimerkiksi stressireaktiot, sopeutumishäiriöt ja masennus) voivat tulla korvattavaksi henkilövahinkona. Tyypillisesti korvausvastuu edellyttää, että on tapahtunut vakava terveyteen, vapauteen tai kunniaan kohdistuva rikos. Sen lisäksi psyykkisten haittojen korvaaminen edellyttää muun muassa, että psyykkinen oireilu on näytetty lääketieteellisesti riittävällä varmuudelle toteen ja pystytään osoittamaan syy-yhteys moitittavan teon ja psyykkisen haitan välillä. Psyykkisen haitan […]

Haaste ja vastaaminen

Soittajamme tiedustelevat usein haasteisiin vastaamisesta ja vastaamisen mielekkyydestä. On syytä painottaa, että käräjäoikeuksien haasteet nojautuvat haastehakemuksiin ja viimeksi mainitut määrittävät juttulajit yleisissä tuomioistuimissa. Näitä pääprosessilajeja on kaksi. Rikosasiassa syyttäjä ”nostaa syytteen” jättämällä väittämästään rikoksesta haastehakemuksen käräjäoikeudelle. Riita-asiassa, esimerkiksi sopimussaatavaa koskevassa erimielisyydessä, kantaja jättää haastehakemuksen tuomioistuimelle. Olemme saaneet erityisen paljon kysymyksiä siitä, onko niin sanottuun selvään […]